Flagg

Skrevet av: Sverre Oskar Konestabo og Geir Arne Hjelle

Kurs: Scratch
Tema: Blokkbasert, Animasjon
Fag: Matematikk, Programmering, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse
Til lærerveiledningLast ned PDF

Introduksjon

I denne oppgaven vil vi se litt nærmere på hvordan vi kan lage spennende mønstre og animasjoner ved hjelp av litt matematikk. Spesielt skal vi tegne et flagg som ser ut som om det vaier i vinden.

Bilde av Norges flagg som vaier i vind

Steg 1: Gå i sirkel

Vi har tidligere sett flere måter vi kan få figurer til å gå i sirkel på. For eksempel flyttet vi i Soloball figuren vekk fra sentrum og brukte pek mot [musepeker v] for å flytte figuren i sirkel.

I denne oppgaven skal vi bruke to funksjoner, sinus og cosinus, for å ta litt mer kontroll over hvordan sirkelbevegelsen skjer. Du har kanskje ikke hørt om sinus og cosinus? Disse er tall som forteller hvor lange sidene i en rettvinklet trekant er i forhold til hverandre. I figuren nedenfor forteller for eksempel cosinus, cos(vinkel) oss hvor lang den vannrette streken er i forhold til den skrå streken.

Bilde av sammenhengen mellom vinkel, sinus og cosinus

La oss se hvordan vi kan bruke dette til å tegne sirkler!

checkSjekkliste

 • når @greenFlag klikkes
  begrens rotasjon [ikke roter v]
  gjenta for alltid
    sett x til ((100) * ([cos v] av (retning)))
    sett y til ((100) * ([sin v] av (retning)))
    snu @turnLeft (5) grader
  slutt
  

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

 • Tallet 100 forteller hvor stor sirkelen skal være (det er lengden av den skrå streken i figuren over). Prøv å endre på tallet (begge steder) for å se hva som skjer.

Retning på sirkelbevegelsen

Du legger kanskje merke til at katten flytter seg i motsatt retning av hvordan pilen i snu @turnLeft (5) grader klossen peker? Dette er fordi Scratch måler vinkler i motsatt retning av hva som er vanlig i matematikken (og som vi har tegnet over).

Steg 2: Flytt sirkelen

Så langt har vi bare tegnet en sirkel midt på skjermen. La oss se om vi kan flytte den!

checkSjekkliste

 • når @greenFlag klikkes
  begrens rotasjon [ikke roter v]
  sett [sentrumX v] til [-100]
  sett [sentrumY v] til [50]
  gjenta for alltid
    sett x til ((sentrumX) + ((100) * ([cos v] av (retning)))
    sett y til ((sentrumY) + ((100) * ([sin v] av (retning)))
    snu @turnLeft (5) grader
  slutt
  

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Prøv selv

 • Du trenger en sett [radius v] til []-kloss i tillegg til å bruke (radius) to steder i koden din.

Steg 3: Dansende disker

Nå skal vi prøve å få mange figurer til å gå i sirkel samtidig.

checkSjekkliste

 • Bilde av en liten rød fyllt disk i Scratch
 • når @greenFlag klikkes
  gjenta (99) ganger
    sett [sentrumX v] til (tilfeldig tall fra (-150) til (150))
    sett [sentrumY v] til (tilfeldig tall fra (-100) til (100))
    sett [radius v] til [50]
    lag klon av [meg v]
  slutt
  
  når jeg starter som klon
  gjenta for alltid
    sett x til ((sentrumX) + ((radius) * ([cos v] av (retning)))
    sett y til ((sentrumY) + ((radius) * ([sin v] av (retning)))
    snu @turnLeft (5) grader
  slutt
  
 • Kaoset kommer faktisk av at Scratch bruker litt tid på å starte hver klon. Vi kan lage en mindre kaotisk dans på denne måten:

  Bytt når jeg starter som klon med når jeg mottar [dans v], og legg til en send melding [dans v]-kloss etter gjenta (99) ganger-løkken.

  Om du kjører programmet ditt igjen vil du se at alle diskene danser i takt. Hva liker du best?

Steg 4: Flagrende flagg

Vi skal nå se hvordan vi kan gjøre om denne kaotiske dansen til noe som ligner på et flagrende flagg.

checkSjekkliste

 • når @greenFlag klikkes
  vis
  sett [radius v] til [25]
  sett [sentrumX v] til [-160]
  gjenta (19) ganger
    sett [sentrumY v] til [-100]
    gjenta (14) ganger
      lag klon av [meg v]
      endre [sentrumY v] med (16)
    slutt
    endre [sentrumX v] med (16)
  slutt
  send melding [flagre v]
  skjul
  
 • når jeg mottar [flagre v]
  gjenta for alltid
    sett x til ((sentrumX) + ((radius) * ([cos v] av (retning)))
    sett y til ((sentrumY) + ((radius) * ([sin v] av (retning)))
    snu @turnLeft (5) grader
  slutt
  
 • Legg til klossen snu @turnRight (1) grader etter lag klon av [meg v]-klossen, og prøv programmet ditt igjen. Hva har skjedd?

Steg 5: Det norske flagget

Nå skal vi se hvordan vi kan tegne flagget i forskjellige farger.

checkSjekkliste

 • Bilde av en rød, hvit og blå disk i Scratch
 • når @greenFlag klikkes
  sett [flagg v] til [rrrrrhbbhrrrrr]
  

  Bokstavene rrrrrhbbhrrrrr beskriver at vi først vil ha 5 røde disker, deretter 1 hvit, 2 blå, 1 hvit og 5 røde disker.

 • bytt drakt til (bokstav (nummer) i (flagg))
  

  øverst i gjenta for alltid-løkken i flagre-skriptet.

 • rrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrr
  hhhhhhbbhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhhhhhhbbhhhhhhrrrrrhbbhrrrrr
  rrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrr
  rrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrrrrrrrhbbhrrrrr
  
 • Bytt (bokstav (nummer) i (flagg)) med (bokstav ((nummer) mod (lengden av (flagg))) i (flagg)) i bytt drakt til [ v]-klossen. Om du prøver programmet igjen vil du se at flaggmønsteret gjentas (sett for eksempel (flagg) til rhb for å se dette).

Prøv selv

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?

Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!