Flaksefugl

Skrevet av: Oversatt fra Code Club UK

Oversatt av: Helge Astad

Kurs: Scratch
Tema: Blokkbasert, Spill
Fag: Matematikk, Naturfag, Programmering, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse
Til lærerveiledningLast ned PDF

Introduksjon

Nå skal vi lage vår egen versjon av spillet Flappy Bird. Du styrer fuglen Flakse ved å trykke på mellomromtasten for å flakse med vingene. Du må holde Flakse flyvende og prøve å styre mellom rørene!

Illustrasjon av et ferdig Flaksefugl spill

Steg 1: Få Flakse til å falle

Vi begynner enkelt, ved å introdusere Flakse og få ham til å falle.

checkSjekkliste

 • når grønt flagg klikkes
  gå til x: (-50) y: (0)
  gjenta for alltid
    endre y med (-3)
  slutt
  

flagTest prosjektet

Klikk det grønne flagget.

Steg 2: Få Flakse til å fly

Nå vil vi at Flakse skal fly oppover når du trykker mellomromtasten.

checkSjekkliste

 • Når [mellomrom v] trykkes
  bytt drakt til [Vinger ned v]
  gjenta (10) ganger
    endre y med (6)
  slutt
  bytt drakt til [Vinger opp v]
  gjenta (10) ganger
    endre y med (6)
  slutt
  

flagTest prosjektet

Klikk det grønne flagget.

Steg 3: Gjør kontrollen bedre

Vi vil at Flakse skal reagere hver gang vi trykker mellomrom. Men når vi trykker mellomrom så starter to løkker etter hverandre. Hvis vi trykker mellomrom før disse to løkkene er ferdig så skjer det ikke noe. For å løse dette problemet skal vi bruke en variabel til å telle hvor mange flaks vi trenger å gjøre.

checkSjekkliste

 • når grønt flagg klikkes
  sett [flaks v] til [0]
  bytt drakt til [Vinger opp v]
  gjenta for alltid
    gjenta til <(flaks) = [0]>
      endre [flaks v] med (-1)
      bytt drakt til [Vinger ned v]
      gjenta (10) ganger
        endre y med (6)
      slutt
      bytt drakt til [Vinger opp v]
      gjenta (10) ganger
        endre y med (6)
      slutt
    slutt
  slutt
  
 • når [mellomrom v] trykkes
  endre [flaks v] med (1)
  

flagTest prosjektet

Klikk det grønne flagget.

Steg 4: Legg til rørene

Vi vil legge til noen hindringer som Flakse kan fly igjennom.

checkSjekkliste

 • Tegn ny figur
 • Zoom =
 • fyll kant
 • Bilde av et hinder for Flakse
 • Fyll gradering

Steg 5: Få rørene til å bevege seg

Nå skal vi få rørene til å flytte seg og gjøre høyden tilfeldig slik at vi får en hinderløype til Flakse.

checkSjekkliste

 • når grønt flagg klikkes
  skjul
  sett størrelse til (200)%
  gjenta for alltid
    lag klon av [meg v]
    vent (2) sekunder
  slutt
  
  når jeg starter som klon
  gå til x: (240) y: (tilfeldig tall fra (-80) til (80))
  vis
  gjenta (120) ganger
    endre x med (-4)
  slutt
  slett denne klonen
  

flagTest prosjektet

Klikk det grønne flagget.

Steg 6: Finn ut om Flakse kræsjer med rørene

For at spillet skal bli vanskelig må spilleren styre Flakse gjennom åpningene mellom rørene uten å komme borti hverken rør eller kanten av skjermen. Vi skal legge til noen klosser som merker om Flakse kræsjer.

checkSjekkliste

 • når grønt flagg klikkes
  vent til <<berører [kant v]?> eller <berører [Rør v]?>>
  start lyden [screech v]
  si [Du tapte!]
  send melding [Tap v]
  stopp [andre skript i figuren v] :: control
  
 • når jeg mottar [Tap v]
  stopp [andre skript i figuren v] :: control
  

flagTest prosjektet

Klikk det grønne flagget.

Steg 7: Legg til poeng

Spilleren skal score ett poeng hver gang Flakse flyr gjennom en røråpning.

checkSjekkliste

 • når jeg starter som klon
  vent til <(x-posisjon) < ([x-posisjon v] av [Flakse v])>
  endre [poeng v] med (1)
  start lyden [bird v]
  

flagTest prosjektet

Klikk det grønne flagget.

saveLagre prosjektet ditt

Supert, du har laget ferdig din egen enkle versjon av Flappy Bird-spillet.

Her er noen flere ting du kan prøve:

Utfordring 1: Legg til tyngdekraft

Når noe faller på grunn av tyngdekraft øker farten jo lenger fallet varer. Vi skal prøve å etterligne denne måten å falle på.

 • når grønt flagg klikkes
  sett [løft v] til [0]
  gå til x: (-50) y: (0)
  gjenta for alltid
    endre y med (løft)
    endre [løft v] med (-0.2)
  slutt
  
 • når grønt flagg klikkes
  sett [flaks v] til [0]
  bytt drakt til [Vinger opp v]
  gjenta for alltid
    gjenta til <(flaks) = [0]>
      endre [flaks v] med (-1)
      bytt drakt til [Vinger ned v]
      endre [løft v] med (4)
      vent (0.1) sekunder
      bytt drakt til [Vinger opp v]
      vent (0.1) sekunder
    slutt
  slutt
  

flagTest prosjektet

Klikk det grønne flagget.

Utfordring 2: Fall ut av skjermen

Når spilleren taper vil vi at Flakse faller ned og ut av skjermen.

 • når jeg mottar [Fall v]
  gjenta for alltid
    snu @turnRight (5) grader
  slutt
  
  når jeg mottar [Fall v]
  gjenta til <(y-posisjon) < [-180]>
    endre y med (løft)
    endre [løft v] med (-0.2)
  slutt
  skjul
  send melding [Tap v]
  stopp [andre skript i figuren v] :: control
  

flagTest prosjektet

Klikk det grønne flagget.

Utfordring 3: Legg til rekorder

 • når jeg mottar [Tap v]
  hvis <(poeng) > (Rekord)>
    sett [Rekord v] til (poeng)
  slutt
  stopp [andre skript i figuren v] :: control
  

Nettvariabler

Nettvariabler gir deg muligheten til å huske ting mellom forskjellige brukere og forskjellige kjøringer av spillet ditt (i motsetning til vanlige variabler hvor verdiene blir nullstilt hver gang du trykker det grønne flagget). Dette er nøyaktig det vi trenger for å huske hva rekorden i spillet er.

Nettvariabler er fortsatt litt eksperimentelle, og for tiden får ikke nye brukere av Scratch lov til å lage slike variabler. Hvis du ikke får lov til å lage en slik variabel må du hoppe over den siste utfordringen.

flagTest prosjektet

Klikk det grønne flagget.

saveLagre prosjektet ditt

Gratulerer, du er ferdig med spillet! Hva er rekorden din?

Ikke glem å dele spillet med vennene dine. Trykk på Legg ut for at andre skal få prøve!

Lisens: Code Club World Limited Terms of Service

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?

Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!