Hvor i All Verden? Del 1

Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Kurs: Scratch
Tema: Blokkbasert, Spill
Fag: Matematikk, Programmering, Samfunnsfag
Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse
Til lærerveiledningLast ned PDF

Introduksjon

Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan vi styrer figurer rundt omkring på skjermen, og hvordan vi får forskjellige figurer til å reagere på hverandre.

I senere leksjoner vil vi utvide kartet vi flyr over ved å lage en bakgrunn som flytter seg. Vi vil også se på hvordan vi kan lage lister som holder oversikt over alle stedene vi kan besøke.

Illustrasjon av et enkelt Hvor-i-All-Verden spill

Steg 1: Styr et helikopter

Vi begynner med å lage et lite program som gjør at vi kan styre et helikopter med piltastene.

checkSjekkliste

 • når @greenFlag klikkes
  send melding [Nytt spill v]
  

  Vi skal diskutere hvorfor vi gjør dette i mer detalj senere. Kort sagt gir det oss mer fleksibilitet i forhold til hvordan vi starter og avslutter spillet.

 • når @greenFlag klikkes
  skjul
  begrens rotasjon [vend sideveis v]
  sett størrelse til (30) %
  sett [hastighet v] til [5]
  

  Eksperimenter gjerne med andre verdier for disse klossene, slik at du finner de verdiene du mener er best for ditt spill!

 • når jeg mottar [Nytt spill v]
  gå til x: (0) y: (0)
  vis
  gjenta for alltid
    hvis <tast [pil høyre v] trykket?>
      pek i retning (90 v)
      gå (hastighet) steg
    slutt
    hvis <tast [pil venstre v] trykket?>
      pek i retning (-90 v)
      gå (hastighet) steg
    slutt
  slutt
  

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Steg 2: Et enkelt kart

Vi legger nå inn et kart som en bakgrunn. Dette vil vi i denne leksjonen bruke til å fly over. I senere leksjoner vil vi også lære hvordan vi kan få dette bakgrunnskartet til å bevege seg.

checkSjekkliste

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Steg 3: Legg til et reisemål

Vi skal nå gi helikopteret et mål det kan fly til.

checkSjekkliste

 • Bilde av helt rund rød sirkel
 • Bilde av x- og y koordinatene i Scratch
 • når jeg mottar [Nytt spill v]
  send melding [Nytt sted v]
  
  når jeg mottar [Nytt sted v]
  gå til x: (-98) y: (-120)
  vent til <berører [Helikopter v]?>
  si [Fant Barcelona!] i (2) sekunder
  

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Steg 4: Skjul reisemålet

Dette er så langt et veldig enkelt spill, siden spilleren bare trenger å fly til den røde sirkelen. For å gjøre det litt vanskeligere vil vi nå skjule sirkelen, og heller bare fortelle spilleren hvilken by hun skal fly til!

checkSjekkliste

Vi vil nå skjule den røde sirkelen. La oss først prøve det enkleste og mest opplagte:

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Hmm ... spillet oppdager ikke lengre at vi reiser til Barcelona. Problemet er at siden vi skjuler sirkelen vil den ikke lengre berøre Helikopter. Vi må finne en annen måte å gjøre sirkelen usynlig på!

checkSjekkliste

 • når jeg mottar [Nytt spill v]
  vis
  sett [gjennomsiktig v] effekt til (100)
  send melding [Nytt sted v]
  

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Steg 5: Vis reisemålet igjen

Det vil være kult å faktisk vise hvor reisemålet er etter at det er funnet.

checkSjekkliste

 • gjenta (5) ganger
    gjenta (10) ganger
      endre størrelse med (10)
    slutt
    gjenta (10) ganger
      endre størrelse med (-10)
    slutt
  slutt
  

  Hvor må du legge denne koden for at du skal se animasjonen?

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

checkSjekkliste

Det vil kanskje se bedre ut om sirkelen sier Fant Barcelona! samtidig som vi animerer? For å få til dette må vi bruke si-klossen i stedet for si i 2 sekunder, fordi den sistnevnte lar hele skriptet vente i 2 sekunder.

 • si [Fant Barcelona!]
  

  rett før den ytre gjenta-løkken.

 • si [ ]
  

  til slutt i skriptet ditt.

Neste gang

Vi har nå kommet i gang med en enkel utgave av spillet vårt. Neste gang skal vi se på hvordan vi kan lage et større kart ved å få bakgrunnen til å flytte på seg. Vi skal også gjøre spillet vanskeligere ved å legge til flere reisemål.

Prøv selv

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?

Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!