Hvor i All Verden? Del 2

Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Kurs: Scratch
Tema: Blokkbasert, Spill
Fag: Matematikk, Programmering, Samfunnsfag
Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse
Til lærerveiledningLast ned PDF

Introduksjon

Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den andre leksjonen av tre. Her skal vi spesielt se på hvordan vi kan gjøre kartet større enn skjermen, ved å la kartet rulle i bakgrunnen. Underveis vil vi se litt nærmere på hva et koordinatsystem er.

I den siste leksjonen vil lage lister som gjør det enklere å legge til mange reisemål. Vi vil også lage en skikkelig intro til spillet.

Illustrasjon av et forbedret Hvor-i-All-Verden spill

Steg 0: Forrige gang

Vi vil nå fortsette med det programmet vi laget i del 1.

checkSjekkliste

Siden vi skal forandre og videreutvikle flere ting trenger ikke spillet du laget i del 1 være helt perfekt. Sjekk likevel at

Hvis ikke disse tingene fungerer så gå tilbake til del 1 og gjør dem ferdige.

Steg 1: Bakgrunnen som figur

Vi vil nå at bakgrunnen skal bli flyttbar. Vanlige bakgrunner i Scratch kan ikke flyttes. Vi må derfor "jukse litt", og la bakgrunnen være en figur.

checkSjekkliste

 • når @greenFlag klikkes
  flytt bakover (50) lag
  
 • sett størrelse til (9999) %
  

  Du vil se at størrelsen ikke blir satt til 9999, men til et mindre tall. Legg på en kloss som setter så stor størrelse som mulig på kartet når det grønne flagget klikkes.

Koordinatsystemer

I del 1 så vi såvidt hvordan vi bruker koordinater for å beskrive hvor helikopteret og reisemålet er på skjermen (og på kartet). Om du trykker i på en figur vil du alltid se koordinatene til figuren, som to tall x og y.

Bilde av x- og y koordinatene i Scratch

Midt på skjermen har koordinatene x: 0 og y: 0. Ellers beskriver x hvor et punkt er sideveis. Dersom x er mindre enn null er punktet til venstre for midten, mens om x er positivt er punktet til høyre for midten. På samme måte sier y hvor høyt på skjermen et punkt er. y større enn null betyr at punktet er over midten, mens et punkt med negativ y vil være nedenfor midten av skjermen.

Bilde av et koordinatsystem

Vanligvis passer Scratch på disse koordinatene for oss, slik at vi ikke trenger å tenke så mye på dem.

Men nå skal vi gjøre noe litt spesielt. Vi vil skape en illusjon hvor det ser ut som om helikopteret flytter på seg, mens det egentlig er bakgrunnen som flytter seg. For å gjøre dette må vi lage våre egne X- og Y-variabler som vi bruker til å koble helikopteret, stedet og bakgrunnen.

Steg 2: Nye kontroller for helikopteret

Vi vil først endre hva som skjer når vi trykker på piltastene.

checkSjekkliste

 • gå (hastighet) steg
  

  vil vi endre X eller Y med hastighet eller med

  ((0) - (hastighet))
  

  Oppdater alle fire hvis-løkkene på helikopteret.

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Steg 3: Flytt kartet

Vi kan nå flytte kartet når helikopteret flyr rundt omkring.

checkSjekkliste

Dette steget er egentlig ganske lett. Det eneste vi må passe er at vi skal flytte kartet motsatt vei av hva helikopteret skal fly. For eksempel, om vi vil at det skal se ut som om helikopteret flytter seg oppover må vi flytte kartet nedover.

 • når jeg mottar [Nytt spill v]
  vis
  gjenta for alltid
    gå til x: ((0) - (X)) y: ((0) - (Y))
  slutt
  

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Utfordring

Hvordan kan du begrense hvor helikopteret flyr? Kan du legge på kode slik at helikopteret ikke kan fly ut av kartet?

Steg 4: La stedet følge med

Vi må nå la reisemålet også flytte seg med kartet.

checkSjekkliste

 • sett [gjennomsiktig v] effekt til (50)
  
 • gå til x: (-98) y: (-120)
  

  med kode som setter variablene i stedet:

  sett [stedX v] til [-98]
  sett [stedY v] til [-120]
  
 • når jeg mottar [Nytt spill v]
  gjenta for alltid
    gå til x: ((stedX) - (X)) y: ((stedY) - (Y))
  slutt
  

  Prøv spillet. Flytter den røde prikken seg rundt på kartet?

 • Endre verdiene for X og Y til det ser ut som om reisemålet ligger omtrent på riktig sted igjen.

Steg 5: Flere steder

Vi skal nå se på hvordan vi relativt enkelt kan legge til flere reisemål i spillet vårt.

checkSjekkliste

Om du bare ser på koden vi har lagt på sted-figuren kan det se ut som om det er mye arbeid å legge til et nytt reisemål. Men om vi ser litt nøyere oppdager vi at om vi vil ha et nytt sted å reise til kan vi bruke mye av den samme koden. Vi må bare endre navnet (Reis til) og koordinatene (X og Y).

Dette er et bra eksempel på når det kan lønne seg å bruke funksjoner, eller lage egne klosser som man gjør i Scratch.

 • Bilde av en ny kloss i Scratch

  hvor sted er tekst, mens x og y er tallverdier:

 • definer Reis til (sted) (x) (y)
  

  Under denne klossen kan vi definere hva funksjonen vår skal gjøre.

 • definer Reis til (sted) (x) (y)
  sett [gjennomsiktig v] effekt til (100)
  sett [stedX v] til (x)
  sett [stedY v] til (y)
  sett [Reis til v] til (sted)
  vent til <berører [Helikopter v]?>
  sett [gjennomsiktig v] effekt til (0)
  si (sett sammen [Fant ] (sted))
  gjenta (5) ganger
    gjenta (10) ganger
      endre størrelse med (10)
    slutt
    gjenta (10) ganger
      endre størrelse med (-10)
    slutt
  slutt
  si []
  
 • når jeg mottar [Nytt spill v]
  vis
  Reis til [London] (-135) (-30) :: custom
  Reis til [Oslo] (-30) (75) :: custom
  Reis til [Barcelona] (-135) (-175) :: custom
  
 • Den enkleste måten å løse dette på er å legge på klossen

  vent til <ikke <berører [Helikopter v]?>>
  

  rett før vi venter til helikopteret berøres inne i funksjonen vår.

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Neste gang

Spillet vårt har blitt ganske mye kulere nå! Neste gang skal vi gjøre spillet ferdig ved å lage lister som gjør det enklere å lage en tilfeldig reiserute. Vi skal også se hvordan vi kan lage en intro til spillet, samt legge på en tidsbegrensning og poengsum.

Prøv selv

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?

Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!