Labyrint

Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Kurs: Scratch
Tema: Blokkbasert, Spill
Fag: Programmering
Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse
Til lærerveiledningLast ned PDF

Introduksjon

I dette spillet vil vi kontrollere en liten utforsker mens hun leter etter skatten gjemt inne i labyrinten. Dessverre er skatten beskyttet av den skumle froskekongen. Vi vil lære hvordan vi kontrollerer figurer, og hvordan vi kan programmere figurer til å bevege seg selv.

Bilde av labyrinten, froskekongen, utforskeren og skatten

Steg 1: Hvordan styre figurer med piltastene

Vi begynner med å se på hvordan vi kan styre figurer med piltastene. For å få til dette vil vi bruke Hendelser-klosser som merker når man trykker på tastaturet.

checkSjekkliste

 • Vi begynner med å la figuren bevege seg oppover skjermen når vi trykker på pil opp-tasten.

 • når [pil opp v] trykkes
  pek i retning (0 v)
  gå (5) steg
  

  Prøv å trykk på pil opp-tasten. Beveger utforskeren din seg oppover skjermen? Nå må vi lage lignende skript for de andre tastene.

 • når [pil ned v] trykkes
  pek i retning (180 v)
  gå (5) steg
  
  når [pil høyre v] trykkes
  pek i retning (90 v)
  gå (5) steg
  
  når [pil venstre v] trykkes
  pek i retning (-90 v)
  gå (5) steg
  

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Tallet 5 i gå (5) steg-klossene bestemmer hvor raskt utforskeren flytter seg rundt. Vi vil gjerne eksperimentere litt for å se hvilken fart som passer best i spillet vårt, men for å endre farten må vi bytte tallet i fire forskjellige skript. Det blir for mye jobb!

checkSjekkliste

Vi vil i stedet bruke en variabel som kan styre farten til Utforsker-figuren.

Nå må vi endre i skriptene våre slik at bruker (hastighet)-variabelen.

 • når @greenFlag klikkes
  sett [hastighet v] til [10]
  
 • når [pil opp v] trykkes
  pek i retning (0 v)
  gå (hastighet) steg
  
  når [pil ned v] trykkes
  pek i retning (180 v)
  gå (hastighet) steg
  
  når [pil høyre v] trykkes
  pek i retning (90 v)
  gå (hastighet) steg
  
  når [pil venstre v] trykkes
  pek i retning (-90 v)
  gå (hastighet) steg
  

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Steg 2: Vi tegner vår egen labyrint

Nå som vi kan bevege utforskeren vår rundt omkring på skjermen, skal vi gi henne en utfordring! Vi vil tegne en labyrint som hun kan bevege seg rundt inni.

checkSjekkliste

 • Bilde av en enkel liten labyring

  Dette er et eksempel på en liten og enkel labyrint. Du kan selv velge hvordan din labyrint skal se ut! Men ikke bruk for lang tid på å tegne labyrinten nå, for vi vil jo fortsette å programmere. Du kan i stedet komme tilbake og tegne en mer avansert labyrint etter at du er ferdig med spillet!

Tips

Dersom du vil tegne rette vegger er det enklest å bruke linjeverktøyet, Linjeverktøy. Du kan i tillegg holde inne shift-knappen for at linjene skal bli helt rette.

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Steg 3: Utforskeren kan ikke gå gjennom veggen

Selv om vi har tegnet en flott labyrint bryr ikke utforskeren seg noe om den. Hun kan bare gå gjennom veggene. Det skal vi gjøre noe med nå

checkSjekkliste

For å oppdage når Utforsker-figuren vår går gjennom veggen på labyrinten vil vi bruke en <berører fargen [#ffffff]>-kloss. Denne klossen merker om en figur kommer borti en spesiell farge. Her er det viktig at vi har tegnet alle veggene i labyrinten i samme farge.

 • når @greenFlag klikkes
  sett [hastighet v] til [10]
  gjenta for alltid
    hvis <berører fargen [#cc0000]?>
      snu @turnRight (180) grader
      gå (hastighet) steg
      snu @turnRight (180) grader
    slutt
  slutt
  

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Tips

En måte vi kan bruke for å begrense hvor en figur kan gå, er å tvinge den til å ta et skritt tilbake når den gjør noe feil. I koden

 snu @turnRight (180) grader
 gå (hastighet) steg
 snu @turnRight (180) grader

vil figuren først snu seg helt rundt (180 grader), deretter ta et skritt, og til slutt snu seg rundt igjen slik at den peker i samme retning som da den startet.

Steg 4: På leting etter skatten

Nå kan vi bevege oss rundt i labyrinten. Men det blir jo fort kjedelig om vi ikke har noe å gjøre inne i labyrinten. La oss se om vi kanskje finner en skatt!

checkSjekkliste

. Vi brukte figuren Ting/Star1.

Vi skal nå lage litt kode som oppdager når utforskeren finner skatten. Her har vi faktisk et valg: Vi kan lage et skript på Utforsker som sjekker om hun berører Skatt, eller vi kan gjøre det omvendt, vi kan lage et skript på Skatt som sjekker om den berører Utforsker.

I dette tilfellet spiller det liten rolle hva vi velger, men om vi tenker oss at vi kanskje vil lage flere skatter senere kan det være litt enklere å lage skriptet på Skatt.

 • når @greenFlag klikkes
  gjenta for alltid
    hvis <berører [Utforsker v]?>
      skjul
    slutt
  slutt
  

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

checkSjekkliste

Det er et problem i spillet vårt. Etter at utforskeren har funnet skatten en gang, forblir skatten borte.

 • når @greenFlag klikkes
  vis
  gjenta for alltid
    hvis <berører [Utforsker v]?>
      skjul
    slutt
  slutt
  

Vi har enda et problem: Når vi starter spillet på nytt står utforskeren fortsatt der den fant skatten sist. Det blir ikke veldig spennende.

 • når @greenFlag klikkes
  sett [hastighet v] til [10]
  gå til x: (-200) y: (0)
  gjenta for alltid
    hvis <berører fargen [#cc0000]?>
      snu @turnRight (180) grader
      gå (hastighet) steg
      snu @turnRight (180) grader
    slutt
  slutt
  

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

Steg 5: Froskekongen vokter i gangene

Nå skal vi gjøre spillet vanskeligere. Froskekongen vandrer rundt i labyrinten og passer på skatten.

checkSjekkliste

Vi begynner med å la Froskekonge merke at den fanger utforskeren. Dette blir veldig likt hvordan Skatt merket at den ble funnet.

 • når @greenFlag klikkes
  gjenta for alltid
    hvis <berører [Utforsker v]?>
      si [Tok deg!] i (1) sekunder
      stopp [alle v] :: control
    slutt
  slutt
  

Linjen stopp [alle v] :: control gjør at skriptet på Skatt slutter å kjøre. Det betyr at vi klarer ikke å få tak i skatten etter at vi har blitt tatt av Froskekonge.

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

checkSjekkliste

Til sist skal vi få froskekongen til å bevege seg rundt i labyrinten.

 • når @greenFlag klikkes
  gå til x: (50) y: (100)
  pek i retning (-90 v)
  
 • når @greenFlag klikkes
  gå til x: (50) y: (100)
  pek i retning (-90 v)
  sett [hastighet v] til [5]
  gjenta for alltid
    gå (hastighet) steg
    hvis <berører fargen [#cc0000]?>
      snu @turnRight (180) grader
      gå (hastighet) steg
    slutt
  slutt
  

Helt tilslutt kan vi gjøre det enda vanskeligere ved å la froskekongen av og til endre retning.

 • når @greenFlag klikkes
  gå til x: (50) y: (100)
  pek i retning (-90 v)
  sett [hastighet v] til [5]
  gjenta for alltid
    gå (hastighet) steg
    hvis <berører fargen [#cc0000]?>
      snu @turnRight (180) grader
      gå (hastighet) steg
    slutt
    hvis <(tilfeldig tall fra (1) til (25)) = [1]>
      snu @turnRight ((tilfeldig tall fra (-1) til (1)) * (90)) grader
    slutt
  slutt
  

Disse to siste klossene ser litt kompliserte ut. La oss se litt nøyere på dem.

Tips

Du kan av og til oppleve at Froskekonge setter seg fast i veggen. Dette er fordi Froskekonge fortsatt berører labyrintveggen etter at den har snudd seg. Et par ting du kan prøve for å forbedre dette er å gjøre Froskekonge-figuren mindre, legge en begrens rotasjon [ikke roter v]-kloss øverst i Froskekonge-skriptet, eller velge en figur som er rundere (prøv også å viske bort tunga til Froskekonge om du bruker Dyr/Frog-figuren).

flagTest prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

saveLagre prosjektet

Da var vi ferdig med labyrint-spillet!

Nå kan du gå på skattejakt! Hvis du vil kan du dele spillet med familie og venner ved å trykke Legg ut.

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?

Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!