HTML: Lenk sammen nettsider

Skrevet av: Lars Klingenberg

Kurs: Web
Tema: Tekstbasert, Nettside
Fag: Programmering, Teknologi
Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole
Til lærerveiledningLast ned PDF

Introduksjon

I denne oppgaven må du bruke det du har lært til nå for å lage 3 nettsider som skal linke til hverandre. Her er et eksempel: www.ulv.no.

Denne siden linker til 2 nye sider som linker tilbake igjen til ulv.no. I denne oppgaven skal vi gjøre det samme bare at alle sidene skal lenke til hverandre.

Lenk sammen nettsider

Fungerer det ikke?

Prøv hintene under og sørg for at sidene ligger i samme mappe.


Dersom du bruker <nav>-taggen fra oppgave “Del inn nettsiden", så kan du legge lenkene inne i <nav>-taggen.

Bra jobba! Nå har du 3 sider som er lenkeT til hverandre.

Et eksempel

Her er et eksempel på 3 sider som er knyttet sammen. Koden er hentet fra “Del inn nettsiden" hvor vi lære hvordan vi delte inn nettsiden ved hjelp av <div>- og <nav>-tagger.

Hjem

Bilde av koden og output for siden "hjem"

Mine hobbyer

Bilde av koden og output for siden "mine hobbyer"

Om meg

Bilde av koden og output for siden "om meg"

TIPS

Bruk gjerne w3schools for å få enda mer hjelp eller lese mer om HTML-tagger. Dersom det er vanskelig språk så spør du en voksen, lærere eller veileder.

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?

Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!