JS: Partikkel-fest

Skrevet av: Lars Klingenberg

Kurs: Web
Tema: Tekstbasert, Nettside, Animasjon
Fag: Matematikk, Programmering, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole
Til lærerveiledningLast ned PDF

Introduksjon

Denne oppgaven bygger på koden du skrev i oppgaven Partikkel-animasjon. Dersom du ikke har gjort den oppgave, så anbefaler vi at du gjør det før du fortsetter på denne.

Her skal vi videreutvikle partikkel-animasjonen vår slik at den ser slik ut:

Merk at i denne oppgaven vil du kun få beskrevet hva du skal gjøre med et par hint. Du vil ikke få presentert den ferdige koden.

Steg 1: Hva må gjøres?

I denne oppgaven får du kun små eksempler på kode for å hjelpe deg til å komme frem til resultatet. Derfor skal vi gå gjennom tankemåten til å lage animasjonen over ved å presentere en liste over ting som må gjøres:

La oss studere animasjonen og analysere hva den inneholder:

 • En partikkel i midten av skjermen som alltid er der. Hva kan være grunnen til det?

 • Partiklene som går ut fra midten og blir mindre og mindre jo lengre ut de går

 • Hastigheten til hvert partikkel varierer

 • Retningen varierer, men et partikkel reiser i en rett linje

 • Det er mange partikler som blir til hvert sekund

La oss analysere punktene over, og se hva på hva vi må programmere. Vi starter fra toppen

 • Siden partiklene går ut fra midten må jo alle starte der, derfor må vi setter x- og y-posisjonen til å være det samme for hvert partikkel.

 • Siden partiklene blir mindre og mindre, men starter med samme størrelse, må vi endre på størrelser-attributtet til partiklet på samme måte som vi gjør når vi skal flytte på det. Tips: bruk ganging (*) for å få en bedre minknings-effekt.

 • Siden hastigheten varierer kan vi bruke Math.random til xSpeed og ySpeed, her er et forslag til hvordan det kan se ut:

xSpeed: Math.floor(Math.random()*20 - Math.random()*20));

Dette vil gjøre at du får et positivt eller negativt tall med varierende hastighet fra -20 til 20 i x-retning. Gjør det samme for y-retningen for å få partiklene til å bevege seg overalt på skjermen.

 • For å få dem til å følge en rett linje bruker vi bare endringer i x- og y-retning fra forrige oppgave: particle.x = particle.x + particle.xSpeed;

 • Siden det er mange som blir laget på engang må vi for hver gang draw() blir kalt, legge et nytt partikkel i en liste og bruke en for-løkke til å endre hvert partikkel sine attributter og gjenta dette for alle elementene i listen.

Prøv selv først! Dersom du ikke får det til kan du benytte deg av hintene under

Hint

For-løkke

 • En for-løkke som skal gå gjennom en liste vil se slik ut:
for(var i = 0; i<listeNavn.length; i++){
  //kode
  element = listeNavn[i] // element blir nå det i-te elementet i listen, "i" blir her et tall fra 0 til lengden av listen.
}

Oppbygning av koden

For at du skal kunne bygge opp koden slik at partiklene oppfører seg som den gjør i animasjonen må vi tenke over hvor vi putter koden vår.

 • All endring på partikkel-objektet bør skje i for-løkken. På denne måten vil endringene skje gradvis som gjør at animasjonen blir finere.

 • Når man bør legge elementer i partikkel-lista bør du eksperimentere litt med.

 • Du bør også eksperimentere litt med når du bruker clearRect(), klarer du å se hva som er forskjellen på om du legger den i eller utenfor for-løkken?

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?

Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!