Rotasjon rundt et punkt

Skrevet av: Carl A. Myrland

Kurs: Scratch
Tema: Blokkbasert
Fag: Matematikk
Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse
Til lærerveiledningLast ned PDF

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi importere en geometrisk figur og deretter rotere den. OBS! Har du allerede løst oppgaven med rotasjon rundt egen akse kan du hoppe over Steg 1 og heller bare laste inn den forrige oppgaven din fra "Mine ting"-mappen.

Bilde av en trollmann hatt

Steg 1: Forberedelser

For å gjøre det enkelt å komme i gang, henter vi inn en ferdig figur fra biblioteket til Scratch. Denne figuren er tilnærmet lik en likebeint trekant

checkSjekkliste

 • når [n v] trykkes
  vis
  pek i retning [90 v]
  gå til x: (0) y: (0)
  

flagTest prosjektet

Steg 2: Rotasjon i et koordinatsystem

 • når [n v] trykkes
  vis
  pek i retning [90 v]
  gå til x: (0) y: (0)
  

  endrer vi x-verdien til -100, og y-verdien til 100.

flagTest prosjektet

Steg 3: Hattulf roteres rundt origo

Nå skal vi altså rotere Hattulf rundt origo på en ganske enkel måte.

 • når [pil høyre v] trykkes
  gå (200) steg
  snu @turnRight (90) grader
  

flagTest prosjektet

Steg 4: En ny venn!

 • når [pil høyre v] trykkes
  penn på
  

flagTest prosjektet

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?

Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!