Lærerveiledning - CSS: Animasjon

Skrevet av: Lars Klingenberg

Kurs: Web
Tema: Tekstbasert, Nettside, Animasjon
Fag: Matematikk, Programmering, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole
Til oppgaveLast ned PDF

Om oppgaven

I denne oppgaven skal du lære å animerer HTML-objekter ved hjelp av CSS.

checkOppgaven passer til:

Fag: Kunst og håndverk, matematikk, programmering, informasjonsteknologi 2

Anbefalte trinn: 7.trinn - VG3

Tema: Animasjon, web, html, css

Tidsbruk: Dobbelttime eller mer.

Kompetansemål

Forslag til læringsmål

Forslag til vurderingskriterier

Forutsetninger og utstyr

Fremgangsmåte

Her kommer tips, erfaring og utfordringer til de ulike stegene i den faktiske oppgaven.Klikk her for å se oppgaveteksten.

Steg 1: Animasjons-attributtet

Steg 2: @keyframes

Steg 4: Flyvende øks

Variasjoner

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?

Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!